iPads op Revius Wijk

Vraag & antwoord

V: Waarom heeft de school specifiek gekozen voor een iPad en niet voor een ander appraat om de digitalisering van het onderwijs vorm te geven?
A: Voor we de start maakten met de pilot in 2013, hebben wij veel onderzoek gedaan naar voordelen en nadelen voor wat betreft laptops en tablets. Vanwege onder andere het gewicht, de accuduur, het gebruiksgemak en de snelheid zijn we niet verder gegaan met laptops. Uiteraard waren er op dat gebied ook voordelen, maar die wegen naar onze mening niet op tegen de nadelen. Daarna hebben we tablets met besturingssystemen Android (Samsung, Acer, Google, etc.) en iOS (Apple) vergeleken. Hierbij hebben we gekeken naar snelheid, stabiliteit, accuduur, het aanbod van (onderwijskundige) apps en de onderwijsvisie en ondersteuning van de fabrikant. Toen we op grond van die punten de tablets met elkaar vergeleken, bleek dat de iPad het beste geschikt is voor het onderwijs.

V: Hoe wordt de iPad ingezet?
A: Digitale vaardigheden zijn in de huidige maatschappij van groot belang. Wij gebruiken de iPad als drager van digitale leermiddelen. Zo heeft de leerling altijd zijn/haar 'boek' bij zich. Een groot voordeel van het werken met digitale leermiddelen op de iPad is dat hierdoor het onderwijs meer interactief gegeven kan worden (bijv. door directe links naar uitleg filmpjes, etc.) en het eenvoudiger is om onderwijs op maat te bieden. Dit betekent overigens niet dat er alleen maar op de iPad gewerkt wordt, er wordt nog steeds geschreven en gebruik gemaakt van schriften en pen/potlood, bijvoorbeeld  voor het maken van opdrachten en aantekeningen. Leerlingen werken ook gezamenlijk aan producten als posters of een film en ze kunnen de iPad ook gebruiken om werkstukken te maken en informatie op te zoeken. Met de iPad kan kan een leerling een eigen leerroute volgen door te kiezen voor extra uitleg op film, meerdere keren een geluidsfragment beluisteren, onderwijskundige apps te raadplegen en zich zelf te overhoren.

Het gevaar van te veel afleiding door bijvoorbeeld de social media op de iPad snappen we. We bespreken dit regelmatig met de leerlingen en nemen maatregelen door bijvoorbeeld samen met de leerlingen centraal de meldingen uit te zetten. 

V: Waarom schaft de school de iPads niet aan om ze in bruikleen te geven?
A: De CVO Groep kan de iPads niet aanschaffen voor de leerlingen omdat tablets niet onder ‘leermiddelen’ vallen. Het is wel een instrument, een hulpmiddel, om het leren goed te ondersteunen en aantrekkelijker te maken.

V: Is de aanschaf van een iPad verplicht?
A: De aanschaf van een iPad is niet verplicht. Voor leerlingen die geen iPad tot hun beschikking hebben, zijn boeken beschikbaar. Tijdens de lessen en met het maken huiswerk van huiswerk zal rekening gehouden worden met zowel de leerlingen mét als de leerlingen zonder iPad.
Op dit moment heeft elk leerhuis de beschikking over een klein aantal laptops. Hiervan wordt door de leerlingen tijdens enkele lessen gebruik gemaakt. Zoals het er nu naar uitziet zullen wij in elk leerhuis i.p.v. de laptops een klein aantal iPads ter beschikking stellen voor het gebruik in de les daar waar het echt nodig is.

V: Welke iPad gebruiken wij en wat kost deze?
A: Vanaf de iPad Air is elke iPad goed te gebruiken voor de toepassingen in het onderwijs. We kunnen helaas niet garanderen dat de iPad Air gedurende 3 à 4 jaar (de gemiddelde schoolcarrière van een leerling) ondersteund blijft worden. Het kan bijv. zijn dat er op een bepaald moment geen updates meer uitgebracht worden door Apple, waardoor een leerling hier hinder van kan ondervinden. Het aanbod voor de aanschaf van een iPad via onze tussenpersoon zal om deze reden alleen bestaan uit de iPad die in maart 2017 is gepresenteerd.
Ouders zijn vrij om te bepalen waar zij een iPad willen kopen. Ook een tweedehandse aankoop is mogelijk. De CVO Groep, waartoe Revius Wijk behoort, heeft een bedrijf gevonden dat korting geeft op de iPads.

Wanneer u nog de beschikking heeft over een iPad met 16GB geheugen, is dat mogelijk wanneer uw kind de iPad alleen voor school gebruikt. Er blijft dan weinig ruimte over voor andere zaken.

iPad prijzen (inclusief BTW en 12% korting) *

iPad 32 GB      € 359,92 incl. BTW
iPad 128 GB   € 447,92 incl. BTW

* Prijswijzigingen Apple voorbehouden

Smart2Scool Service Verzekering

De Smart2Scool Service Verzekering kost € 110,00 voor 3 jaar (inclusief eigen risico van € 50,00) en kent een zeer uitgebreide dekking:

 • alle van buitenkomende onverwachte gebeurtenissen die leiden tot schade;
 • schade door gebreken van het product;
 • brand, diefstal, water en vochtschaden;
 • onzorgvuldigheid, eigen schuld, nalatigheid;
 • vallen, stoten en omvallen;
 • verkeerd gebruik;
 • schade tijdens transport;
 • werelddekking;
 • dekking eigen gebrek.

De serviceverzekering biedt meer:

 • garantieafhandeling;
 • geen afschrijving bij iPads;
 • dekking voor meerkosten bij het gebruik van softwareapplicaties zoals o.a. VPP en   DEP;
 • schade behandeling tijdens vakantie perioden;
 • schadeherstel veelal binnen 5 dagen;
 • online portaal voor schademelding;
 • pickup en return;
 • mogelijkheid om oudere iPads mee te verzekeren.

V: Hoe kan ik een iPad bestellen?
A: U kunt een iPad bestellen via https://educatiestore.nl/reviuswijk/. Voor het bestellen heeft u het leerlingnummer van uw zoon/dochter nodig. Een brief met de benodigde gegevens wordt eind mei/begin juni per post naar de ouder(s)/verzorger(s) van nieuwe leerlingen gestuurd.

V: Hoe zit het met virussen?
A:
Omdat het besturingssysteem van de iPad een gesloten systeem is, dat werkt met apps die alleen uit de officiële AppStore gedownload kunnen worden, zijn er tot nu toe nog geen virussen die het werken met de iPad in de weg kunnen staan.

V: Kan er een extern toetsenbord aangesloten worden?
A:
Ja, dat kan. Er zijn vele toetsenborden op de markt die met de iPad samenwerken. De verbinding komt niet tot stand via USB, maar via Bluetooth en is dus draadloos. Er zijn ook hoezen waar een toetsenbord in verwerkt is.

V: Hoe gevoelig is een iPad voor beschadigingen?
A:
De iPad is gemaakt van metaal en glas. Dit heeft als voordeel dat het materiaal stijver is dan plastic en er minder snel scheuren en barsten in de behuizing komen. Uiteraard wil dat niet zeggen dat de iPad onbreekbaar is. Wij verplichten daarom ook een hoes zodat de iPad altijd beschermd is. Er zijn verschillende hoezen op de markt in verschillende prijsklasse en beschermingsgraad.

V: Kan ik ook Word en PowerPoint-documenten maken?
A:
Ja, dat kan. Wij adviseren voor het maken van Word en PowerPoint-documenten, Pages en Keynote. Dit zijn vergelijkbare programma's, ontwikkeld door Apple. Standaard worden deze bestanden op de iPad opgeslagen in een eigen extensie, maar desgewenst kan ook Word, PowerPoint of PDF gekozen worden.

V: Hoe sla ik die dan op?
A:
De iPad heeft geen USB-poort. Daarom is het niet mogelijk om een USB-stick voor het opslaan voor documenten te gebruiken. Echter, doordat we, naast het opslaan op de iPad zelf, zorgen voor de mogelijkheid om documenten bij Google op te slaan, is het geen probleem dat er geen USB-poort is. Binnen een paar tellen staat een document dan niet alleen op de iPad, maar ook op het Google-account van de leerling. Het voordeel daarvan is, dat documenten altijd en overal beschikbaar zijn en ook op elke andere computer door de eigenaar van het document, bewerkt kunnen worden.

V: Wat gaan de leerlingen doen met de tablets?
A: Alle leermiddelen zullen op de tablets beschikbaar zijn. Het is op de tablet mogelijk dat leerlingen in de werkboeken schrijven en ook aantekeningen maken in de boeken.
Naast de eerder genoemde functies, is de iPad ook een digitale agenda waar niet alleen leerlingen, maar ook docenten in kunnen schrijven. Met een uitgebreide schoollicentie van Google, krijgt iedere leerling een e-mailadres. Op deze manier is het gemakkelijk om te communiceren, documenten te versturen en vragen te stellen. Deze licentie wordt mogelijk gemaakt door de school en Google. Met de ingebouwde internetfunctie kunnen de leerlingen cijfers en hun rooster inzien. Uiteraard is dit nog maar een kleine greep uit de mogelijkheden.

V: Mijn kind gaat na de 2e klas niet naar CCZ. Moet ik de iPad dan voor 1 jaar of 2 jaar aanschaffen?
A: Als u een iPad aanschaft voor uw kind dat na het tweede jaar niet naar CCZ gaat, maar naar een andere vervolgopleiding waar de iPad niet wordt gebruikt, kan de school, als u dit wilt, uw iPad overnemen. Deze kan dan het volgende jaar worden verkocht aan een andere leerling.

V: Is het niet onveilig voor de leerlingen om met een dure tablet rond te lopen?
A: Deze vraag heeft de werkgroep ook gesteld op de scholen die zij heeft bezocht, in Amsterdam, Drachten, Zeist en Zutphen. Daar zijn geen negatieve ervaringen wat betreft de veiligheid. Ook afgelopen jaar is er niets naars gebeurd. Uiteraard moeten de leerlingen wel de nodige zorgvuldigheid betrachten.

V: Wat te doen bij schade?
A: Indien een iPad van een leerling schade heeft, dan is het mogelijk deze te laten repareren via de school. Uiteraard is dit niet verplicht, maar kunt u ook zelf een reparateur inschakelen. De leerling ontvangt een leen-iPad, zodat het onderwijs doorgang kan vinden.


 


 

Mijn
Revius
Login