iPads op Revius Wijk

In de missie van onze school staat:
“Met de goed uitgeruste leerhuizen bieden wij een uitdagende leer- en werkomgeving. Wij blijven groeien in het aanbieden van “ontdekgericht” onderwijs, in ons aanbod van werkvormen en in het aanbieden van individuele leerroutes.”

We hebben binnen ons nieuwe gebouw een stabiele basis gemaakt met digitale borden in alle instructielokalen en een goed functionerend draadloos netwerk.

In onze missie staat ook:
“In de komende jaren willen we het onderwijs in onze leerhuizen verder vorm geven en de fysieke ruimte onderwijskundig optimaal benutten.”

Omdat we binnen onze leerhuizen een kleinschalige en veilige leeromgeving hebben gecreëerd, kunnen we ons nu nog beter richten op de variëteit in werkvormen en op het ontwikkelen van individuele leerroutes. Elk kind heeft een eigen leerstijl en een eigen leertempo. Door te werken met de mogelijkheden die een tablet biedt, kunnen we nog beter inspelen op de verschillende leerstijlen en tempo.

In het submenu kunt u meer algemene informatie vinden, alsmede een pagina met vragen en antwoorden.

Mijn
Revius
Login