Aanmeldingsprocedure brugklas schooljaar 2018-2019

 

De aanmeldingsprocedure voor brugklas schooljaar 2018-2019 is als volgt:

 • In de regio Zuidoost Utrecht (waaronder o.a. Wijk bij Duurstede, Cothen, Langbroek, Werkhoven, Zeist, Odijk, Bunnik en Heuvelrug) zijn afspraken gemaakt voor één gemeenschappelijke aanmeldingsprocedure voor alle scholen van voortgezet onderwijs.
 • De aanmelding voor alle brugklassen op Revius Wijk voor het schooljaar 2018-2019 gaat via de basisschool met een digitaal aanmeldingsformulier. De basisschool stuurt met het aanmeldingsformulier ook de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en het onderwijskundig rapport mee. Het aanmeldingsformulier is voor alle voortgezet onderwijsscholen in de regio hetzelfde. Ouders machtigen de basisschool voor deze digitale aanmelding.
 • Een aanmelding van buiten de regio (o.a. de Betuwe) gaat via een papieren aanmeldingsformulier en valt buiten de in de regio zuidoost Utrecht afgesproken regeling. Wilt u een aanmeldingsformulier aanvragen? Klik dan hier.
 • De periode van aanmelden loopt van 20 februari tot en met 15 maart 2018. Dit geldt ook voor aanmelding voor de tto-brugklas
 • Groep 8 leerlingen met een basisschooladvies vmbo-b/k met leerwegondersteuning (LWOO) of vmbo-t  met leerwegondersteuning (LWOO) kunnen door de basisschool al vanaf 1 oktober 2017 worden aangemeld.
 • Na sluiting van de aanmeldingsperiode ontvangen de aangemelde leerlingen een bevestiging van de aanmelding.
 • Op donderdag 5 april verstuurt Revius Wijk per mail en per post bericht aan de ouders of en in welke brugklas hun kind geplaatst is. Deze plaatsing is door de plaatsingscommissie van Revius Wijk bepaald na overleg met de basisschool.
 • Met het plaatsingsbericht wordt ook het schooleigen inschrijfformulier toegestuurd. Dit formulier moet zo snel mogelijk volledig worden ingevuld en teruggestuurd. Op dit schooleigen inschrijfformulier wordt aanvullende informatie gevraagd, die een goede afwikkeling van administratieve en financiële zaken mogelijk maakt.
 • Dyslexieverklaringen, rapporten, verzoeken voor extra ondersteuning enz. moeten samen met de aanmelding uiterlijk 15 maart aangeleverd zijn. Ouders zijn hiervoor verantwoordelijk.

Mocht een kind niet geplaatst kunnen worden, dan ontvangen de ouders hierover uiterlijk 26 maart bericht. Samen met de basisschool wordt dan een volgende school voor voortgezet onderwijs gekozen. De basisschool weet op welke vo school nog plaats is.

 

   

   

     

   Mijn
   Revius
   Login