Tto - Ouders

Het is van belang dat van het begin af aan de ouders zich betrokken voelen bij de gang van zaken rond het onderwijs aan hun kinderen. Dat geldt zeker voor het onderwijs op de tweetalige afdeling van de school. Leerlingen hebben er baat bij dat hun ouders het intensieve onderwijs programma  actief ondersteunen en hun kinderen daarin stimuleren.

Ook  worden de ouders betrokken bij bijzondere projecten, excursies en uitwisselingen.

Mijn
Revius
Login