Tto - Ouderbijdrage

De basisvergoeding van het Ministerie van O.C. & W. is niet toereikend om een tweetalige opleiding te bekostigen. Dat geldt zowel voor de aanvullingen op de reguliere lessentabel als voor de extra personeelskosten, de buitenlandse reizen, de excursies, de theatervoorstellingen en de leermiddelen.

Tweetalig onderwijs biedt iets extra’s en is daarmee duurder dan een normale vwo opleiding. De school vraagt daarom aan de ouders naast de vrijwillige ouderbijdrage een extra verplichte bijdrage voor het tweetalig onderwijs. Met deze verplichte tto bijdrage wordt een deel van bovengenoemde extra lessen en activiteiten bekostigd.

De verplichte tto ouderbijdrage is niet voor ieder leerjaar hetzelfde. Er moet rekening worden gehouden met een bedrag van ca. € 326,00 in het eerste leerjaar, een bedrag van ca. € 512,00 in het tweede leerjaar (hierin is de uitwisseling naar Denemarken opgenomen), en een bedrag van ca. € 895,00 in het derde leerjaar (hierin is de taal- en cultuurreis naar Engeland én het FCE Cambridge examen opgenomen).

Mijn
Revius
Login