Revius Wijk: alcoholvrij en rookvrij

Wetgeving
Met ingang van 1 januari 2014 is de leeftijd waarop jongeren alcohol en tabak mogen kopen, verhoogd van 16 naar 18 jaar. Voor sterke drank was 18 jaar altijd al de leeftijdsgrens, nu geldt dat dus ook voor zwak-alcoholische dranken zoals bier, wijn en mixdrankjes. Niet alleen het kopen is tot 18 jaar verboden, ook het in bezit hebben van alcohol in openbare ruimtes is verboden.

De overheid heeft de invoering van de leeftijdsverhoging ondersteund met de campagne “Nix onder de 18” (www.nix18.nl).

Revius Wijk alcoholvrij
Onze school is altijd een alcoholvrije school geweest, in die zin dat er in en bij school maar tijdens excursies, werkweken en op schoolfeesten geen alcohol gedronken mocht worden door de leerlingen. Dit verbod blijft uiteraard ongewijzigd. Ook tijdens de diploma-uitreikingen zal géén alcohol meer geschonken worden, noch voor de leerlingen, noch voor hun ouders en de medewerkers van school.

Revius Wijk rookvrij
Dat roken schadelijk is voor zowel de roker zelf als voor zijn/haar directe omgeving, is algemeen bekend. Evenals voor alcohol is, met ingang van 1 januari jl., de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak aan jongeren verhoogd van 16 naar 18 jaar. De hersenen van jongeren zijn gevoelig voor de verslavende werking van jongeren. Voor veel rookverslaafden is het roken begonnen op het schoolplein. Wij willen dit voorkomen en onze leerlingen ook op dit gebied een veilige omgeving bieden.

Met ingang van schooljaar 2014-2015 wordt het leerlingen daarom verboden om  in en bij school (het schoolplein) of in de directe omgeving te roken.

Het is medewerkers uitsluitend toegestaan te roken op de rookplek onder het afdak op het dakterras.

 

Mijn
Revius
Login