Atheneum (Nederlandstalig vwo)

(havo/)atheneum 1: A1 klas (brugklas)
Deze klas is bedoeld voor leerlingen met vwo-advies, die het goed aankunnen dat richting het vwo niveau gewerkt gaat worden. Maar ook de leerling met een havo of h/v advies, waarvan de basisschoolleerkracht denkt dat een uitdaging op zijn plaats is en het onderwijs op vwo niveau verantwoord te volgen is, is plaatsbaar in deze brugklas. De leerlingen in deze brugklas kunnen halverwege het jaar kiezen voor het extra vak Latijn en daarmee een Nederlandstalig gymnasium opleiding beginnen.
atheneum 2: A2 klas (tweede klas)
De A2 klas is een klas op vwo niveau en een logisch vervolg op A1. Leerlingen in deze klas worden in staat geacht door te stromen tot het eindexamen vwo.
De A1 klassen krijgen samen met de A2 klassen les in leerhuis 4.

Mijn
Revius
Login