Visie en missie

Het Revius Lyceum in Wijk bij Duurstede is een open christelijke scholengemeenschap. Dat betekent dat wij - met respect voor ieders levensovertuiging - de christelijke normen en waarden als uitgangspunt voor ons handelen nemen.
Wij geven onze missie vorm vanuit vier kernwaarden:

  • Gemeenschappelijk
  • Respectvol
  • Uitdagend
  • Kansrijk

Wij bieden leerlingen toponderwijs en een prachtige schooltijd

Wij bieden leerlingen toponderwijs en een prachtige schooltijd door betekenis te geven aan onze kernwaarden:

Gemeenschappelijk:

Wij vormen een leef- en leergemeenschap als gehele school, wat tot uitdrukking komt in gezamenlijke vieringen en feesten en ook in gezamenlijke afspraken bijvoorbeeld rondom de “schone school”. In de school bieden we onderwijs aan in leerhuizen. Dit zijn kleinschalige afdelingen (“schooltjes”) binnen de school. Dit bevordert het gevoel van geborgenheid en sociale veiligheid voor elke leerling. Vanuit het leerhuis wordt, bijvoorbeeld door de maatschappelijke stage, de blik op de maatschappij als gemeenschap verder verruimd.

Respectvol:

Wij gaan uit van het positieve in elk mens en bejegenen elkaar positief. Wij hebben aandacht en zorg voor alle leerlingen. Wij spreken elkaar aan op gedrag en iedereen voelt zich verantwoordelijk voor zijn gedrag. Als er problemen zijn, worden deze oplossingsgericht aangepakt.

Uitdagend:

Met de goed uitgeruste leerhuizen bieden wij een uitdagende leer- en werkomgeving. Wij blijven groeien in het aanbieden van “ontdekgericht” onderwijs, in ons aanbod van werkvormen en in het aanbieden van individuele leerroutes.

Kansrijk:

Wij denken in kansen zowel bij aanname, determinatie en doorstroom als bij studieadvies. Het welbevinden van de leerling staat daarbij voorop.


 

Mijn
Revius
Login