Aanmelden bezoek Revius Wijk onder schooltijd


Uw kind gaat het komend schooljaar naar het voortgezet onderwijs. Samen met uw kind zult u de komende tijd een keuze gaan maken voor één van de scholen in de regio. Op Revius Wijk werken wij in leerhuizen. Heeft u als ouder nog geen kind op Revius Wijk en heeft u geen duidelijk beeld hoe het onderwijs in leerhuizen vorm krijgt, dan willen wij u graag de mogelijkheid bieden van een kort bezoek aan onze school.


Op donderdag- en vrijdagochtend in de periode 24 november 2016 tot en met 15 februari 2018, van 10.30 tot 11.30 uur, kunnen wij u ontvangen en leiden wij u in kleine groepen van maximaal 10 ouders langs twee leerhuizen. Aanmelden hiervoor kan via dit formulier. Graag tot ziens!

N.B. Na verzenden van het formulier ontvangt u geen bevestiging per mail van de aanmelding (op de responsepagina kunt u wel lezen dat uw aanmelding is ontvangen).


Ga terug
Mijn
Revius
Login