Welkom op de website van Revius Wijk

Het Revius Lyceum in Wijk bij Duurstede is een school voor vmbo, havo, (tweetalig) Atheneum en (tweetalig) Gymnasium.

LEESVERDER>
Open lesmiddag / open avond / tto informatieavond

Voor de leerlingen van groep 8 van de basisscholen organiseren wij verschillende momenten waarop zij kennis kunnen maken met onze school. Jullie zijn van harte welkom!

  1. Open lesmiddag: vrijdag 24 november van 13.00-15.00 uur.
  2. Voorlichtingsavond tweetalig onderwijs: dinsdag 9 januari van 19.00-20.30 uur
  3. Open avond: woensdag 17 januari van 19.00-21.00 uur.

Meer informatie over bovenstaande punten vind je op de pagina 'zit je in groep 8'

FCE diploma- en TTO certificaten uitreiking aan oud-g31 leerlingen

Op dinsdag 10 oktober jl. ontvingen alle 17 oud-g31 leerlingen het zogenaamde FCE diploma tijdens een feestelijke bijeenkomst, waarbij ook ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s aanwezig waren. De leerlingen volgden de eerste drie schooljaren tto onderwijs op Revius Wijk en sloten dit in juni af met het Cambridge examen. De laatste drie schooljaren ronden zij af op Revius Doorn.

 

Tto-leerlingen volgen het normale Nederlandse curriculum. Zij doen mee aan het Nederlandstalige eindexamen en behalen een regulier VWO diploma. Daarnaast kunnen zij met extra examens aantonen dat ze het tto-curriculum succesvol doorlopen hebben. Daarmee hebben zij meer kansen bij aanmelding bij een internationale universiteit en op de internationale arbeidsmarkt. Revius Wijk heeft het keurmerk tto-juniorschool.  Met het examen First Certificate of English (FCE) wordt getoetst of de leerlingen minimaal niveau B2 van het Europees Referentie Kader (ERK) bereikt hebben. Deze toets vindt zowel mondeling als schriftelijk plaats. In totaal wordt op vijf onderdelen getoetst. Alle leerlingen hebben voor het examen een A of een B gehaald.

 

Het spreekt voor zich dat Revius Wijk erg trots is op deze oud leerlingen. Wij wensen hen een succesvolle afronding van hun opleiding in Doorn!

 

Inzamelactie Sint Maarten

Revius Wijk organiseerde op vrijdag 15 september jl. een inzamelactie voor Sint Maarten. Er werd gecollecteerd in de 8 leerhuizen en tijdens de voorstellingen van Medusa op steenfabriek de Bosscherwaarden. Met succes, want we kunnen inmiddels melden dat we een bedrag van 1.498,47 kunnen overmaken naar het Rode Kruis t.b.v. Sint Maarten. Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

Preventielessen St. Voorkom eerste klassen

Van 11 t/m 13 september jl. werden er in de brugklassen preventielessen door een medewerker van de Stichting Voorkom verzorgd.. In deze lessen werd het thema internet behandeld. Internet is de leefwereld van jonge mensen. Ze hebben contact met vrienden, zoeken informatie voor school of doen online een spel. Hoe ga je hier op een goede manier mee om?

LEESVERDER>

Klik hier voor het nieuwsarchief.

Mijn
Revius
Login