Nog aantal plaatsen beschikbaar in onze brugklassen

In de volgende brugklassen zijn nog nieuwe brugklasleerlingen welkom:

  • vmbo-basis/kader (E1)
  • vmbo-theoretische leerweg (T1)
  • (vmbo-t)/havo (H1)
  • tto (atheneum/gymnasium) (G1)

Aanmelden kan via de basisschool tot uiterlijk 15 april 2015 10.00 uur.

Welkom op de website van Revius Wijk

Het Revius Lyceum in Wijk bij Duurstede is een school voor vmbo, havo, (tweetalig) Atheneum en (tweetalig) Gymnasium. Wij staan voor “Toponderwijs en een prachtige schooltijd!”.

LEESVERDER>
Slotconcert T4
17 april 2015

 

Revius Got Talent 2015
30 april 2015

 

Dag van de leerplicht

Op 19 maart was het Dag van de Leerplicht. Leerplichtambtenaren vragen in het hele land op een ludieke manier aandacht voor leerplicht.

LEESVERDER>
GGD Schoolprofiel

Om goed schoolgezondheidsbeleid te maken is inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van onze leerlingen. GGD Regio Utrecht verzamelt deze gegevens jaarlijks bij alle tweedeklassers in de regio met behulp van E-MOVO, een digitale vragenlijst.

LEESVERDER>

Klik hier voor het nieuwsarchief.

Mijn
Revius
Login